+420 558 989 959, +420 605 837 535
Po - Pá: 8 - 18 h., So: 8 - 12 h.
Czech
Košík (0)
0 ks za 0.00 € Do košíka
Slovak
Kategorie

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov súhlasíte s tým, že spoločnosť Jarmila Gašparová so sídlom: Vendryně 1080, 739 94 Vendryně, Česká Republika, IČO: 476 53 639, DIČ: CZ6553221928 (ďalej len ako "správca"), ako prevádzkovateľ internetového obchodu Jeans-Shop.sk na adrese www.jeans-shop.sk, bude spracovávať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

 

1. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH SPRÁVCOM

Osobné údaje budú správcom spracovávané v rozsahu, v akom mu boli poskytnuté dobrovoľne v súvislosti sa s prihlásením k odberu obchodných správ (newsletterov) zasielaných správcom, a to v rozsahu e-mailovej adresy.

 

2. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracovania je tento Váš udeľovaný súhlas, popr. v rozsahu osobných údajov nevyhnutných pre splnenie práv a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov aj tieto predpisy.

 

3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú správcom spracovávané za účelom zasielania obchodných oznámení podľa zákona NR SR č. 351/2011 z.z. o elektronických komunikáciách a so zasielaním reklamy podľa zákona NR SR č. 147/2001 z.z. o reklame, v platnom znení, týkajúcich sa správcom prevádzkovaného e-shopu, resp. ponuky jeho tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú Vami v rámci prihlásenia sa k odberu obchodných správ (newsletterov), vrátane aj na účely s tým súvisiaceho zaradenia do databázy správcu adresátov zasielaných obchodných oznámení.

 

4. DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV A ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracovávané správcom po dobu trvania služby odberu obchodných oznámení (newsletterov) zasielaných správcom a ďalej po dobu 6 mesiacov po jej zrušení, resp. po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov na tento účel. Tým nie je akokoľvek dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu pre splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov je udeľovaný dobrovoľne, pričom ho môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomným oznámením adresované správcovi na adresu Vendryně 1080, 739 94 Vendryně, prípadne prostredníctvom odkazu umiestneného v závere každého zasielaného komerčného oznámenia. Odvolaním súhlasu však nie je nijako dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

 

5. PRÁVA V RÁMCI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:

  • právo na prístup k osobným údajom;
  • právo na opravu osobných údajov;
  • právo na vymazanie osobných údajov;
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
  • právo na prenosnosť osobných údajov;
  • právo na vylúčenie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania;
  • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
  • právo na oznámenie prípadov porušenia bezpečnosti osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené práva je možné uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) odoslanej na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na túto adresu sa možno obrátiť aj v súvislosti so žiadosťou o ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa vyššie uvedených práv. Obdobne možno uvedené práva uplatniť tiež korešpondenčnou formou na adresu sídla správcu - Jarmila Gašparová, Vendryně 1080, 739 94 Vendryně, Česká Republika.

 

6. ŠPECIÁLNE PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU

Popri hore uvedených práv máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré správca spracováva pre účely priameho marketingu. V takom prípade nebude správca osobné údaje už naďalej pre tento účel spracovávať.

 

7. PRÁVO PODAŤ STIAŽNOSŤ U DOZORONÉHO ORGÁNU

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov ako dozorný orgán, ak sa domnievate, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky:

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
telefon: +421 /2/ 3231 3214
emailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
internetové stránky: www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk

 

8. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A ICH ZABEZPEČENIE

K Vašim osobným údajom bude mať prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretie osoby - spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky právnych predpisov, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a osobné údaje. Týmito osobami môžu byť najmä osoby zabezpečujúce rozosielanie obchodných oznámení (newsletterov), ktorí však budú mať prístup k týmto údajom len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu.

Všetky osobné údaje, ktoré budú správcovi poskytnuté, sú ukladané v bezpečnej databáze a chránené štandardnými postupmi (šifrovanie, prístup oprávnených osôb, atp.).

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Týmto potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú úplné a správne, a že ste boli poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Súčasne potvrdzujete, že tento súhlas udeľujete slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne. Bližšie údaje o spracovaní osobných údajov správcom nájdete v samostatnom dokumente - Zásady spracovania osobných údajov, ktorý je dostupný tiež tu, a s ktorého obsahom a podmienkami ste sa zoznámili.

We use cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nutné pre beh stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť vlastnosti stránky na základe používateľských skúseností (tracking cookies). Sami môžete rozhodnúť, či cookies povolíte. Upozorňujeme, že pri odmietnutie, nemusí byť stránka úplne funkčná.