Podmínky ochrany osobních údajů / Soubory Cookies

I. Základní ustanovení
 
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jarmila Gašparová, IČ: 47653639 se sídlem Vendryně 1080,
739 94 Vendryně (dále jen: „správce“).
 
2. Kontaktní údaje správce jsou: JEANS SHOP Dukelská 1137, 739 61 Třinec , info@jeans-shop.sk, +420 605 837 535.
 
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 
IV. Doba uchovávání údajů
 
1. Správce uchovává osobní údaje:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet), zajišťující účetní služby a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 
 
VI. Vaše práva
 
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
 
VIII. Závěrečná ustanovení
 
1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
 
 
---------------------
 
 
Co jsou soubory cookies?

Jsou to textové soubory, které při návštěvě webové stránky stahují ve vašem zařízení informace. Účelem ukládání těchto informací je rozlišování jednotlivých uživatelů, přičemž osoba není na základě sběru cookies identifikována.

Používání souborů cookies slouží k zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely.

Druhy cookies

Rozlišujeme dočasné cookies, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies uchovávají informace při návštěvách různých webových stránek a díky tomu nemusíte některé údaje zadávat opakovaně.

Trvalé cookies identifikují opakovanou návštěvu našich webových stránek a to bez identifikace vaší osoby. Tento druh cookies pomáhá především personalizovat naši nabídku a zobrazit vám reklamu s vyšší pravděpodobností zájmu.

Cookies používané na našem webu lze rozdělit:

základní (vyžadované) – slouží ke správné funkčnosti webové stránky,
analytické – slouží k vyhodnocování chování uživatelů na webových stránkách,
sledovací – slouží k vyhodnocování cest / zdrojů návštěv směřujících na naše webové stránky,
remarketingové – pomáhají nám zjistit o jaké zboží máte zájem a díky tomu vám můžeme zobrazit reklamu, která by vás s větší pravděpodobností mohla zajímat,
výkonnostní – slouží k vyhodnocování výkonu všech prodejních kanálů.

Na našich stránkách www.jeans-shop.sk využíváme následující soubory cookies:

 • CookiesOK
 • externalFontsLoaded
 • informationBanner
 • pcart
 • PHPSESSID
 • SRV_ID
 • Google Adwords
 • Facebook
 • Google Analytics
 • Heureka
 • Zbozi
 • Sklik

Odmítnutí používání souborů cookies

Pokud si nepřejete aby byly soubory cookies ukládány, můžete kdykoliv změnit nastavení svého prohlížeče. Soubory cookies můžete odmítnout nebo povolit pouze vybrané soubory cookies.

Nastavení lze provést na následujících odkazech:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera