Reklamácia

1. Dôkladne sa oboznámte s našim reklamačným poriadkom.

2. Potom reklamovaný tovar zabaľte do vhodného obalu.

3. Vyplňte prosím tento formulár ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

4. Tovar spolu s formulárom odošlite na adresu:

JEANS SHOP
Jarmila Gašparová
Dukelská 1137
739 61 Třinec
Česká republika

Mobil: +420 605 837 535
E-mail: info@jeans-shop.sk

Zásielka na dobierku nebude prijatá.

Dodatočné informácie:
Na vybavenie reklamácie máme podľa zákona o ochrane spotrebiteľa 30 dní odo dňa obdržania reklamovaného tovaru.